Psycholog Londyn - My Medyk
  • Psycholog Londyn - My Medyk Certyfikat-mymedyk-londyn
  • Psycholog Londyn - My Medyk Certyfikat-mymedyk-londyn
  • Psycholog Londyn - My Medyk Certyfikat-mymedyk-londyn
  • Psycholog Londyn - My Medyk Certyfikat-mymedyk-londyn

Z wykształcenia jest psychologiem oraz terapeutką CBT(terapia poznawczo-behawioralna) i ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), zarejestrowaną w British Psychological Society (Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym) jako Chartered Psychologist oraz w Health and Care Professional Council (Zrzeszenie Profesji Medycznych) jako Counselling and Educational Psychologist.

Ukończyła studia w Polsce, a kursy specjalistyczne w Wielkiej Brytanii. Pracuje z dorosłymi, parami oraz dziećmi i młodzieżą w brytyjskiej służbie zdrowia (NHS) oraz od kilku lat prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną. Dodatkowo od 2009 roku koordynuje działania Children and Family Advice Centre PPA (Poradni Rodzinnej PPA) w Londynie.

Zajmuje się terapią indywidualną, par i dzieci. Wspomaga rodziców/opiekunów w procesie wychowawczym.

Spotkania terapeutyczne i konsultacyjne prowadzone są w duchu psychoterapii integratywnej, która łączy różne podejścia oraz ich specyficzne metody. Terapia integratywna jest spójną i uzasadnioną teoretycznie syntezą modalności psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej (CBT, DBT, ACT), humanistyczno-egzystencjalnej (PCT), systemowej i często pracy z ciałem. Pracując integratywnie w swoim szkoleniu poznała specyficzne metody charakterystyczne dla wymienionych podejść terapeutycznych. Dzięki temu zyskała potężny warsztat, który można swobodnie dobierać i stosować zależnie od potrzeby, specyfiki i trudności klienta.

Stałe poszerzanie horyzontu psychoterapeutycznego (w tym włączanie w pracę nowych podejść) sprawia, że praca terapeutyczna może przynosić większe korzyści klientowi, niż podążanie jedną drogą.

Pani Renata prowadzi także terapię PTSD (zespół stresu pourazowego) metoda EMDR oraz terapią poznawczo-behawioralną.

Jest członkiem:


* HCPC - Healthand Care Professional Council (Educational andCounselling Psychologist - PYL29191)

* BACP - British Association for Counselling & Psychotherapy (Reg. MBACP)

* BPS - British Psychological Society (Chartered Psychologist)

Inne członkowstwa: 

* AEP - Association of Educational Psychologists UK

* AFT - Association for Family Therapy UK * ACBS - Association for Contextual Behavioral Science USA

* BABCP - British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies

* BAPCA - British Association for the Person-Centered Approach

* COSRT - College of Sexual and Relationship Therapists

* EMDR UK & Ireland

* PPA - Polish Psychologists' Association (Partner Member)

* PPL - Polish Professional in London

Wielka Brytania – najważniejsze kursy, treningi oraz szkolenia:

* ACT –Acceptance and Commitment Therapy Training Course - Intermediate Level Skills

* ADHD Study Day& Shaping Futures for ADHD

* BPS Acc. Clinical Supervision Training

* CBT Certificate – Cognitive and Behavioural Therapy with Children and YoungPeople

* CBT Diploma

* CBT and Mentalization

* Certificate in Crisis Counselling

* Certificate in Couples and Family Counselling

* Certificate in Grief and Bereavement Counselling

* Certificate in Personal Coaching

* Certificate in Resourced Based Therapies

* Dialectical Behavioural Therapy Training

* Diploma in Addiction Counselling

* Diploma in Counselling

* Diploma in Positive Psychology

* Diploma in Psychosexual Therapy

* Dynamic of Domestic Abuse (Foundation) Course

* Engaging with Domestic Violence Perpetrators Course

* EMDR Training: Adults and Children & Young People, all levels

* LGBT Awareness training

* LSCB Training - CAF: Assessment & Planning for Practitioners

* Mentalization-Based Treatments for Children and Young People

* Motivational Interviewing Training

* NCFE Level 2 Certificate in Equality and Diversity

* NLP Practitioner Course

* Pearson Assessment Psychometric Training

* PG Certificatein Systemic Family Therapy

* Positive Therapy Training

* Practitioner in NLP Coaching Course

* Risk Assessment Course

* Rogerian Therapy Certificate

* Safeguarding Vulnerable Adults and Advanced Safeguarding Children

* Socratic method, Oxford Cognitive Therapy Centre

* Solihull Foundation Training, children 0 – 5 years old

* Solution focused brief therapy with children, parents and schools

* Understanding Young People who Hear Voices

* Working with Couples - weekend workshop

* Working with Suicidal Patients

Oferta:

* wsparcie i doradztwo w zakresie rozwoju, wychowania oraz problemów emocjonalnychczy rozwojowych dziecka;

* diagnoza psychologiczna i badania psychologiczne;

* terapia rodzin;

* terapia par: kryzys w związku, problemy komunikacyjne, znudzenie, przemoc wzwiązku;

* terapia indywidualna, szczególnie:

- problemyadaptacyjne w UK, samotność, rozłąka,

- niepewność przy poszukiwaniu nowej pracy,

- poczucie przygnębienia i smutku,

- niska samoocena,

- relacje z innymi,

- agresja,

- sytuacje kryzysowe,

- zaburzenia emocji (lęk, depresja, samookaleczanie, nerwice, OCD)

- zaburzenia odżywiania (anoreksia, bulimia, obsesyjne objadanie się)

- problemy osobowościowe,

- radzenie sobie ze stresem,

- strata bliskiej osoby,

- zaburzenia związane z doświadczeniem przemocy,

- rozwój osobisty,

- diagnoza intelektu, zdolności, cech osobowościowych,

- LGBTQA,

- traumatyczne wydarzenia oraz PTSD, w tym terapia EMDR,

- i inne.

Dodatkowo prowadzi badania psychologiczne dzieci idorosłych - dostępne metody (testy, kwestionariusze) bezsłowne oraz w językupolskim. 
Wydaje takze opinie dla sądów w Polsce.

Informacje

Specjalność Psycholog