Badanie ROMA obejmuje trzy podstawowe składowe: statystyczne oszacowanie ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika oraz dwa testy markerów nowotworowych: Ca 125 i HE4.

Cena pakietu: £90

 

Badania wchodzace w sklad:

  • ROMA,
  • CA125,
  • HE4