Przeciwko grypie należy szczepić zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Grypa to choroba wirusowa przenoszona drogą kropelkową. Grypa występuje w różnych regionach świata sezonowo, achkolwiek należy pamiętać, że w strefie okołorównikowej sezon grypowy trwa cały rok. Ryzyko zakażenia wzrasta w związku z kontaktami z dużą liczbą osób, potencjalnie chorych (lotniska, hotele).

Dzięki szczepieniu można uniknąć zarówno samego zachorowania, jak również poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, zapalenie ucha środkowego oraz zapalenia mięśnia serca i osierdzia.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że od wszystkich wariantów wirusa grypy na świecie umiera rocznie od 250 do 500 tys. osób. Zdecydowana większość tych osób ma ponad 65 lat. Jest także duży odsetek dzieci do 2 lat.