Dermatoskopia (znana również jako dermoskopia lub mikroskopia epiluminescencyjna) to badanie zmian skórnych za pomocą "dermatoskopu". Tradycyjnie, w procesie zabiegu udział biorą: lupa (zazwyczaj x10), niepolarne źródło światła, przezroczysta płytka i ciekła substancja pomiędzy instrumentem a skórą, która umożliwia badanie zmian skórnych bez jakichkolwiek przeszkód ze strony refleksów na powierzchni skóry.
Badanie to jest przydatne dla dermatologów przy odróżnianiu zmian łagodnych od złośliwych (nowotworowych), zwłaszcza do diagnozy czerniaka.