Hipnoterapeuta Londyn - My Medyk
  • Hipnoterapeuta Londyn - My Medyk Certyfikat
  • Hipnoterapeuta Londyn - My Medyk Certyfikat

W pełni wykwalifikowana i doświadczona hipnoterapeutka kliniczna (szkolenie odbyła w 2005), która przy pomocy hipnozy, regresji i technik NLP pomaga w problemach natury emocjonalnej i fizycznej. Wykształciła ją brytyjska hipnoterapeutka Valerie Austin www.valerieaustin.com, która została wyleczona z amnezji po wypadku samochodowym i to ją skłoniło do zajęcia się tematem, studiowała pod okiem słynnego amerykańskiego hipnoterapeuty Gill Boyna a później stworzyła autorska metodę pracy z pacjentami i wyszkoliła osoby takie jak Joanna w UK.Promuje autorska technikę Stop smoking in One Hour (95 % skuteczności) - która ma już 20 lat! Jest członkiem General Hypnotherapy Register w UK. Ma status tzw. Validated Practitioner w General Hypnotherapy Register.

Specjalizuje się w tzw. body and mind alingment tzn wpływem naszych podświadomych wzorców i głęboko zakorzenionych programów na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Pomaga w problemach natury emocjonalnej (niska samoocena, depresja),w przypadkach fobii - np klaustrofobia, agorafobia etc,ataków paniki,stanów lekowych,nałogi - typu palenie, waga (objadanie się, brak apetytu, bulimia), w problemach z koncentracją, uczeniem się oraz w problemach w związkach i seksualnych. Obszary w jakich mieści się jej praca to: umysł podświadomy i jego funkcjonowanie w naszym życiu, wywieranie wpływu na innych, mowa ciała, niewerbalne (nieświadome komunikaty) jakie przesyłamy innym osobom, poczucie atrakcyjności, rozwój osobisty.Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności w UK np.w zeszłym roku była wśród ofiarodawców terapeutów na WOŚP w Londynie.

Hipnoza to zmieniony stan świadomości ... zawężenie uwagi do jednego pola.

Ten stan świadomości możemy porównać do maksymalnej koncentracji. W hipnozie możemy komunikować się ze wszystkimi swoimi zasobami czyli zdolnościami, informacjami nabytymi. Informacjami, które kiedyś do nas dotarły, zostały gdzieś wewnątrz umieszczone, informacjami o których nie pamiętamy, a których często nawet nie zarejestrowaliśmy na poziomie świadomości.

W tym stanie świadomości (hipnozie) możemy dotrzeć do najmądrzejszej części, którą niekiedy nazywają umysłem nieświadomym, inni podświadomością, a jeszcze inni wewnętrznym komputerem. Mózg ludzki w hipnozie uczy się znacznie szybciej. Ma umiejętność wyszukiwania różnych rozwiązań problemu i wyboru rozwiązania najlepszego dla danej osoby.

W tym stanie mogą zostać uruchomione procesy uzdrawiania organizmu. Każdy z nas został wyposażony przez naturę w takie możliwości, które pozwalają na realizowanie zdrowego, satysfakcjonującego życia.

Problemem jest żebyśmy wiedzieli czego chcemy, jak chcemy realizować ten wspaniały proces nazywany życiem. Co da nam zadowolenie, jakie mamy możliwości.

Pomagam w:

  • problemach natury emocjonalnej (niska samoocena, depresja);
  • przypadku fobii - np klaustrofobia, agorafobia etc;
  • atakach paniki, stanów lekowych;
  • nałogach - typu palenie 90 -95% skuteczność;
  • waga (objadanie się, brak apetytu, bulimia);
  • problemach z koncentracja, uczeniem się;
  • problemach w związkach i seksualnych.

Informacje

Specjalność Hipnoterapeuta