Szukaj w treści

Abduktor

Abduktor (łac. abductor od abducere – odciągać, odwodzić) – nazwa anatomiczna każdego mięśnia odciągający kończynę (odwodziciela) do osi ciała lub jego części. W obrębie kończyny g... (czytaj więcej)

Achondroplazja

Achondroplazja, chondrodystrofia – genetycznie uwarunkowana, wrodzona choroba (o dziedziczeniu autosomalnym dominującym) prowadząca do nieprawidłowego kostnienia śródchrzęstnego, co powoduje ... (czytaj więcej)

Adduktor

Adduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia zbliżającego kończynę do linii pośrodkowej ciała lub jego części. W obrębie kończyny górnej adduktorami są mięśnie zbliżające kciuk do... (czytaj więcej)

ADHD

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmu... (czytaj więcej)

Adrenalina

Adrenalina (epinefryna) – hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki... (czytaj więcej)

Afazja

Afazja (gr. αφασία – niemota) – zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu. Wstęp i definicja Formalna definicja afazji brzmi: : Afazja to spowodowane organ... (czytaj więcej)

Akomodacja

Akomodacja (łac. accommodatio czyli przystosowanie) - umiejętność dostosowania istniejącego układu do panujących warunków; * akomodacja oka - nastawność oka * akomodacja magnetyczna - usta... (czytaj więcej)

Aktyna

Aktyna (ang. actin) – kurczliwe białko budujące filamenty cienkie miofibryli oraz mikrofilamenty. . Aktyna występuje w dwóch postaciach: * fibrylarnej (włókienkowej) – aktyna F * globularnej... (czytaj więcej)

Albinizm

Albinizm (bielactwo) – brak pigmentu w skórze, tworach skórnych, włosach i tęczówce oka (czerwone oczy lub, rzadziej, niebieskawe). Osobnik posiadający tę cechę nosi miano albinosa. Pró... (czytaj więcej)

Albuminy

Albuminy – białka występujące w płynach (np. osoczu krwi i mleku) oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin. Cechują się niewielkimi masami cząsteczkowymi, dobrze rozpuszczają się ... (czytaj więcej)